Stáj dojnic a rekonstrukce dojírny Mladoňovice

Se zemědělským družstvem Třebelovice jsme nespolupracovali poprvé a doufáme, že ani naposled. Po několika menších zakázkách, jako byla rekonstrukce vepřína a výstavba opěrných zdí hnojiště, jsme vyhráli zakázku na výstavbu stáje pro 366 kusů skotu spojenou s rekonstrukcí dojírny a vybudováním nové hnojné koncovky. Součástí projektu byla i celková rekonstrukce kanalizace a přilehlých vozovek, včetně nájezdů. Myslíme, že se společná snaha naší firmy a ZD Třebelovice proměnila ve velice zdařilé dílo schopné srovnání s nejmodernějšími stájemi pro skot v ČR.

MÍSTO

Mladoňovice

Investor

       ZD Třebelovice  

ROK

2017-2018

PROGRAM

Zemědělská výstavba

VELIKOST

4000 m²