Nástavba a modernizace školy Velká Losenice

Tento projekt pro Obec Velká Losenice spočíval v demontáži stávající střechy a v nadstavbě dalšího podlaží. Následně byla provedena zpětná montáž střechy včetně kompletních stavebních dodávek v novém podlaží (příčky, omítky, podlahy, podhledy, zařízení...), výstavba výtahu z přízemí do nového patra (3.N.P.) a bezbariérový přístup do budovy. Dále bylo nutné provést napojení schodištěm na stávající části budovy. Jednalo se o velmi složitý projekt z větší části prováděný za plného provozu školy. Z těchto důvodů bylo nutno klást velkou pozornost na dodržování bezpečnosti práce, striktně dodržovat harmonogram prací a důkladně zabezpečovat stavbu proti povětrnostním vlivům v době demontáže střechy, montáže ocelové konstrukce patra a zpětné montáže střechy. Stavba byla provedena s veškerou precizností a kvalitně, byl dodržen termín dokončení a je užívána k naprosté spokojenosti investora a mládeže obce Velká Losenice.

           Místo                                 Investor                                Rok                            Program                             Plocha

 Velká Losenice                          Obec Velká Losenice                         2014                             Občanská výstavba                    600 m2