Silážní žlab Poděbaby

Silážní žlab byl proveden osvědčenou, rychlou a ekonomickou metodou založenou na konstrukci stěn žlabu z betonových prefabrikovaných opěrných dílců tvaru T na betonových základech a na konstrukci podlahy skladby z hutněného štěrkopískového podsypu, betonové desky a speciálního asfaltového povrchu. Tento systém zajišťuje dlouhou životnost žlabu a vysokou odolnost vůči agresivním silážním šťávám. Těsnost celého silážního žlabu proti únikům silážních šťáv jistí dokonalé provedení izolace pod objektem i z vnější strany stěn. Povrch opěrných stěn byl opatřen ochranným nátěrem na asfaltové bázi. Pod nájezd do žlabu byla umístěna betonová vysokokapacitní jímka pro odvod a skladování silážních šťáv pomocí vpustí v ploše silážních žlabů. Dále bylo provedeno napojení asfaltovými komunikacemi a nájezdy na stávající vnitroareálové komunikace.   

          Místo                              Investor                                   Rok                          Program                              Velikost           

Poděbaby u H.Brodu     Zemědělská společnost Šmolovy a.s          2015                       Zemědělská stavba                        2500 m2