Stáj pro 288 dojnic s dojírnou Poděbaby

Jedná se o kompletní novostavbu v areálu Zemědělské společnosti Šmolovy a.s. v obci Poděbaby u Havlíčkova Brodu. Stáj je kapacitně dimenzována na 288 dojnic, jedná se o ocelovou konstrukci na betonových patkách. Byla provedena nová krytina a štíty opláštěny profilovanými plechy. Boční stěny jsou opatřeny větracími plachtami. Dojírna je zděná a provedená jako tandemová. V objektu dojírny je umístěno technické zázemí, sociální zařízení, šatny a skladovací prostory. Dojírna je napojena na čekárnu a zastřešený spojovací krček do stáje.

             MÍSTO                        INVESTOR                                ROK                              PROGRAM                       VELIKOST  

           Poděbaby            Zemědělská společnost Šmolovy a.s.         2009                              Zemědělská stavba                      5500 m2